Rechts of links?

Ken je deze test? Dit is de Stroop-taak. Het is bedoeld om te testen in hoeverre een verstoring van invloed is op het verstandelijk interpreteren. Probeer maar eens zo snel mogelijk de kleuren van de woorden foutloos te benoemen. Dus niet lezen wat er staat, maar de kleur waarin het woord geschreven is vertellen.

Je hersenen moeten hard werken bij deze test, je linkerhersenhelft herkent de woorden en moet namelijk uitgeschakeld worden om de kleuren te herkennen. Hoe dominant is jouw rechterhersenhelft?

Psychologen nemen deze test af met een stopwatch. Hoe lang doe je erover om alles goed te benoemen? Daar gaat het vooral om: je reactiesnelheid. Ergens tussen de twee hersenhelften ligt een gedeelte dat tegenstrijdigheden moet verwerken. Datzelfde stukje hersenen wordt veel gebruikt bij emotionele reacties en ook bij denkprocessen.

Erg interessant om  jezelf te testen. Welke hersenhelft is bij jou beter ontwikkeld? Bij mij gaat het halverwege steeds moeizamer, mijn linkerhersenhelft wil het vanzelf overnemen. Ik vind dit niet meer dan logisch in mijn geval, hoe zit het bij jou?

Functies linkerhersenhelft
Logica, detail, realiteit, praktisch, namen van dingen, feiten, woorden en taal, heden en verleden, rekenen en wetenschap, begrijpen, weten, herkennen, patronen/orde, strategie.

Functies rechterhersenhelft
Veiligheid, het grote geheel, impulsiviteit, verbeelding, symbolen en plaatjes, tijdsbesef, filosofie, religie, betekenis, overtuiging, waardering, ruimtelijk inzicht, fantasie, functioneel inzicht, mogelijkheden zien, risico nemen.

Overigens functioneert de ene hersenhelft niet zonder dat de andere helft ook een beetje meedoet, een interessant stuk hierover vind je in dit artikel in Trouw.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *